ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 (1 kg) เร่งต้น และใบ ให้พืชเขียวทนเขียวนานต้านทานโรค ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร สำหรับ เร่งการเจริญเติบโต ยางพารา อ้อย นาข้าว พืชผัก ผลไม้ ทุกชนิด

รหัสสินค้า : 250707_1KG_1BAG

 • ปุ๋ยเร่งต้น บำรุงใบ 25-7-7 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ
 • เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกใหม่ ไม้ใบ ไม้ประดับหรือพืชที่ต้องการปลูกกินใบ เช่น ผักต่างๆ
 • ใช้สูตร 16-8-8 ทำให้ยางพาราโตเร็ว ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ปุ๋ยเคมี 25-7-7 ตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรมีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนในรูปของยูเรีย-ไนโตรเจน พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เป็นปุ๋ยสำหรับนาข้าว ช่วยให้ต้นข้าวเขียวทน เขียวนานต้านทานโรคด้วยสินแร่ภูไมซ์
 • นอกจากนี้ยังใช้ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามหญ้า สวนหย่อมหรือหญ้าในสนามกีฬาช่วยให้หญ้าเขียวขจีสวยงาม
 • การใช้ปุ๋ย 25-7-7
 • ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วยมะละกอ มะนาว องุ่น ลำไย น้อยหน่า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจี่ ฝรั่ง และส้มใช้ในระยะที่มีอายุ 1-3 ปีเท่านั้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นและในปีหนึ่ง ๆ ควรแบ่งในปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง
 • พืชผัก เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักชี คึ่นฉ่าย ผักกวางตุ้ง หอม กระเทียม พริกมะเขือ และน้ำเต้า ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่า ๆ กัน ครั้งแรกใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูก ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 15-30 วัน
 • ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใช้ในดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กัน ครั้งแรกใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกพืชเล็กน้อย ครั้งที่สองโรยสองข้างแถวแล้วพูนดินกลบเมื่ออายุประมาณ25-30 วัน ก่อนใส่ปุ๋ยจะต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อย
 • ไม้ดอกไม้ประดับ ในกรณีที่ปลูกเป็นไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต่อไร่ /หรือ 1-2 ช้อน/ต้นโดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธีรองก้นหลุมก่อนปลูก หรือหว่านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล้ว ครั้งที่สองใส่หลังจากครั้งแรก 15-20 วัน
 • กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1 ช้อนชา)
 • กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
 • กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
 • บรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์มีซิปล็อค
 • บริการจัดส่งสินค้า
 • ค่าจัดส่งสินค้า 70 บาท/ถุง (ทั่วไทย)
 • สั่งครบ 10 ถุง ค่าจัดส่งเพียง 170 บาท (คละสูตรได้)


จำนวน
79.00 ฿
89.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 2,490