ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 (1 kg) เร่งต้น และใบ ให้พืชเขียวทนเขียวนานต้านทานโรค ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร สำหรับ เร่งการเจริญเติบโต ยางพารา อ้อย นาข้าว พืชผัก ผลไม้ ทุกชนิด

ไม่พบสินค้า

Visitors: 3,957